Świętokrzyskie: Internetowa Giełda Pracy.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Informacje o tym, jak wziąć udział w internetowej giełdzie pracy, można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
(Marcin Gabrek)
Inicjatywa ta ma na celu promocję nowych sposobów poszukiwania pracy, upowszechnianie idei mobilności zawodowej w Polsce i krajach Unii Europejskiej oraz pobudzenie aktywności na lokalnym rynku pracy.
W trakcie trwania giełdy klienci będą mogli otrzymać praktyczne informacje na temat poszukiwania pracy za granicą, zapoznać się z ofertami pracy oraz skorzystać z porad doświadczonej kadry doradców zawodowych.
W ramach Internetowej Giełdy Pracy będą prowadzone konsultacje dokumentów aplikacyjnych on-line. W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy zainteresowani będą również mogli zasięgnąć informacji na temat warunków życia i pracy w krajach Unii Europejskiej.

Internetową Giełdę Pracy organizuje świętokrzyski Wojewódzki Urząd Pracy.
Będzie się ona odbywać w przyszłym tygodniu od poniedziałku do środy.
Mówi wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz Piecyk: