Świętokrzyskie: E-geodezja dla powiatów

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Obecnie zaplanowano 37 konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
Projekt ten ma kosztować około 130 milionów złotych.
Ale powiaty chcą sięgać także po inne środki. Starostowie zapoznali się z
harmonogramem tegorocznych konkursów – mówi marszałek Adam Jarubas:

Wspólny projekt budowy systemu ewidencji przestrzennej województwa
świętokrzyskiego oraz możliwości pozyskania środków unijnych na inwestycje
były tematami ostatniego posiedzenia Konwentu starostów województwa
Mówi przewodniczący konwentu Edmund Kaczmarek: