Suchowola: Suchowolskie smaki.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Projekt 'Suchowolskie smaki', który zaplanowano na dwa miesiące, otrzymał dotację z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, LGD 'Dorzecze Wisły' oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
(Joanna Sarwa)
Powstaje też książka z przepisami kulinarnymi:
Odbyły się już trzy spotkania:
– To ważny projekt – mówi sołtys Suchowoli Alicja Mikus:
Warsztaty kulinarne i spotkania oraz wydanie książki z przepisami kulinarnymi ma na celu projekt 'Suchowolskie smaki' realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Suchowola w gminie Osiek.
W konkursie grantowym w ramach kultywowania dziedzictwa kulturowego regionu stowarzyszenie otrzymało na realizację tego projektu ponad 15 tys. zł.
Mówi prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Wioletta Jońca: