Staszów: Zwolnią z podatku od nieruchomości

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

O tym, na jak długi czas firma zostanie zwolniona z płacenia podatku od nieruchomości, będzie zależało od tego, ilu pracowników znajdzie w niej zatrudnienie.
Na przykład przedsiębiorca, który utworzy co najmniej 4 nowe miejsca pracy – zyska 1 rok zwolnienia od podatku. Przy liczbie minimum 15 nowych miejsc pracy ulga będzie obowiązywała przez dwa lata, a jeżeli utworzonych zostanie co najmniej 40 nowych miejsc pracy, firma nie będzie musiała płacić podatku przez 3 lata. Po zakończeniu okresu, w którym obowiązywała ulga, przedsiębiorca będzie musiał jednak utrzymać zatrudnienie na niezmienionym poziomie jeszcze przez rok.
Ulga będzie przysługiwała od 1 stycznia roku następującego po tym, w którym złożono wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości.
Nawet na trzy lata zwolnienia z podatku od nieruchomości mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy stworzą nowe miejsca pracy na terenie 'strefy A' w Grzybowie w gminie Staszów. Stosowaną uchwałę w tej sprawie na ostatniej sesji przyjęli staszowscy radni.
– Ulga jest częścią programu wsparcia przedsiębiorczości na terenie gminy Staszów – mówi burmistrz Leszek Kopeć: