Staszów: Stypendia dla zdolnej młodzieży.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
(Joanna Sarwa)

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest wypłacane ze środków budżetu państwa i wynosi 258 zł miesięcznie.

Najzdolniejsza młodzież z powiatów: staszowskiego, sandomierskiego i opatowskiego odebrała dziś w Staszowie w Zespole Szkół Ekonomicznych dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów.