Staszów: Przedszkolaki ze wsparciem.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ponad 300 tysięcy złotych otrzyma gmina Staszów na wsparcie dla Żłobka i Klubów Dziecięcych. Dotacja pochodzi z środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Funkcjonujące od ubiegłego roku na terenie gminy Staszów dwa kluby dziecięce i żłobek okazały się przysłowiowym strzałem w 'dziesiątkę”. W ten sposób władze Gminy wyszły na przeciw potrzebom pracujących rodziców, którzy chcieli zapewnić swoim maluchom dobrą i profesjonalną opiekę. Dzięki pozyskanej dotacji udało się znacząco obniżyć koszty projektu, co przełożyło się również na niższe opłaty dla rodziców. Ten trend się utrzyma, bo gmina Staszów otrzymała z ministerialnego programu 'Maluch” kolejne, ponad 300 tysięcy złotych dotacji, na realizację projektu
w tym roku.
W ramach resortowego 'Malucha” na terenie gminy opieką zostanie objętych dwadzieścioro dzieci ze żłobka i czterdzieścioro z klubów dziecięcych. Projekt zakłada zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Łącznie koszt realizacji 'Malucha” w Staszowie wyniesie ponad 580 tysięcy, z czego dotacja przekroczy 310 tysięcy.
W województwie świętokrzyskim dofinansowanie otrzyma również m.in. gmina Połaniec.
(Marcin Gabrek)