Staszów: Miasto z Chańczą połączy ścieżka rowerowa.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Gmina Staszów opracuje dokumentację techniczną wraz z niezbędnymi
pozwoleniami na budowę ścieżki rowerowej, która połączy Staszów z Chańczą.
Inwestycja ma powstać w przyszłym roku.
Decyzję o wykonaniu dokumentacji podjęto podczas sesji Rady Miejskiej.
Będzie to forma pomocy rzeczowej udzielonej przez gminę na rzecz Województwa
Świętokrzyskiego. Budowa ścieżki rowerowej w stronę Chańczy to część projektu o nazwie 'Świętokrzyska ścieżka rowerowa” – sieć szlaków rowerowych, które we współpracy z gminami realizuje Świętokrzyski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Kielcach. Dokumentacja będzie dotyczyć przebudowy blisko 10
kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 764 na odcinku Staszów – Chańcza, wzdłuż której poprowadzona zostanie bezpieczna trasa dla rowerzystów. Na wykonanie tego zadania zabezpieczono w tegorocznym budżecie gminy Staszów 210 tysięcy złotych.
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje budowę ścieżki na tym odcinku w 2016 roku.
(Marcin Gabrek)