Staszów: Konsultacje społeczne

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Do 20 stycznia potrwają konsultacje społeczne dotyczące 'Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów”. Projekt dokumentu jest już dostępny. Pracownicy magistratu czekają na wnioski i uwagi od mieszkańców Staszowa i okolic.
Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej został opublikowany także na stronie internetowej staszowskiego magistratu. Tam również znajduje się formularz konsultacji za pomocą, którego można zgłosić uwagi i sugestie. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to strategiczny dokument, który określi kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatycznoenergetycznego.
Pod tą definicją kryją się przede wszystkim kwestie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych czy zwiększenia efektywności energetycznej obiektów. Dobrze przygotowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse naszej gminy na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich na realizację inwestycji związanych z modernizacją budynków użyteczności publicznej czy dofinansowania montażu kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych.
W ramach konsultacji społecznych każdy zainteresowany tematem mieszkaniec miasta i gminy może wyrazić swoje uwagi i sugestie dotyczące projektu planu. Z projektem można się również zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie.
(Marcin Gabrek)