Staszów: Kolejne drogi będą remontowane.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Gmina Staszów pozyska kolejne 200 tysięcy złotych dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach dotacji przyznawanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ramach promesy przewidziano dofinansowanie dla
przebudowy ulicy Źródlanej na długości 430 metrów oraz przebudowę drogi gminnej nr 2 w Woli Osowej na długości 690 metrów.
To trzecia w tym roku promesa przyznana przez Ministerstwo na inwestycje na drogach gminnych w ramach tzw. 'powodziówek'. Poprzednie dotacje, którą burmistrz Leszek Kopeć odebrał z rąk wojewody Bożentyny Pałki – Koruby pozwoliły na wykonanie inwestycji drogowych na odcinkach dróg gminnych;
Wiązownica Duża – Granicznik, Dobra – Pocieszka oraz drogi gminnej nr 3 w Kurozwękach, a także przebudowę ulic Nasiennej i Towarowej w Staszowie.
(Marcin Gabrek)