Stalowa Wola: Wystawa poświecona pontyfikatowi Jana Pawła II.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dziś w rocznicę wyboru Papieża Polaka na Stolicę Piotrową w Stalowej Woli otwarta zostanie wystawa fotografii artystyczno-dokumentalnej ‘Ojciec Święty Jan Paweł II’. Wernisaż wystawy, której kustoszem i organizatorem jest
Zbigniew Puławski, odbędzie się dziś o godz. 17.00 w Bibliotece Międzyuczelnianej. Wernisaż uświetni program muzyczno-literacki ‘Święty Jan
Paweł II – Człowiek zatopiony w Bogu’ w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły
Podstawowej imienia Jana Pawła II w Stalowej Woli. (Marta Górecka)