Stalowa Wola: Ustala pensję prezydentowi i unieważnią uchwałę

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Uzasadnieniem unieważnienia jest jak czytamy ’konieczność wprowadzenia nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po podpisaniu przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wejście w życie zapisów znowelizowanej ustawy, pozwoli na ograniczenie kosztów związanych z koniecznością wymiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi’. Kolejnym ważnym punktem piątkowej sesji będzie ustalenie wynagrodzenia dla prezydenta Nadbereżnego. Według projektu uchwały ma wynieść ono 11’620zł brutto, jest to suma wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i specjalnego. Radni dokonają też m.in. kolejnych zmian w tegorocznym budżecie miasta.
(Marta Górecka)
Radni miejscy w Stalowej Woli zbiorą się jutro na swojej drugiej sesji w rozpoczynającej się kadencji. Na tej sesji radni zdecydują o tym kto zasiądzie w komisjach stałych rady. uchylona zostaje uchwała o obniżce opłat za śmieci co zapowiadał na listopadowej sesji wówczas jeszcze radny a obecnie prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny