Stalowa Wola: Udało się zaktywizować młodych ludzi

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Podczas konferencji podsumowującej projekt była też mowa o bardzo ważnym elemencie projektu – partnerstwie lokalnym. Uczestnicy poznali również możliwość dofinansowania inicjatyw i projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
(Marta Górecka)
W związku z pozytywnymi efektami projektu jest szansa na jego kontynuację

A jedną z takich młodych osób, które chwalą sobie udział w programie jest Tomek Tracz

Stąd powstał klub dla młodzieży, organizowane były pikniki rodzinne w Parku 24, festiwal filmowy czy staże dla bezrobotnych

Za krótko – tak oceniają czas realizacji stalowowolskiego projektu ‘ Od rewitalizacji do integracji’ jego autorzy. Do takich wniosków doszli podsumowując przedsięwzięcie, którego celem było uaktywnianie mieszkańców, mobilizowanie młodych ludzi do działania i aktywizacja osób bezrobotnych.
Autorem projektu był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy ze Stowarzyszeniem Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA.
Mówi kierownik projektu Agnieszka Chruściel z MOPS