Stalowa Wola: Rozmawiali o terrorze.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

‘Terroryzm – zagrożenia i przeciwdziałanie w kontekście kryzysu imigracyjnego i Światowych Dni Młodzieży’ to tytuł konferencji, którą w Stalowej Woli zorganizowało Polskie Towarzystwo Gimnastyczne ‘Sokół’ wspólnie z Urzędem Miasta.
Ostatnie wydarzenia w Europie – kryzys imigracyjny, niedawne zamachy w
Paryżu i Brukseli pokazały, że zagrożenie terroryzmem dotyczy nie tylko
państw zamieszkanych przez liczną diasporę muzułmańską, lecz także całej
strefy Schengen. Według wielu komentatorów rozpoczęła się III wojna światowa, którą wypowiedział światu terroryzm. Sytuacja międzynarodowa zmusza do działania i ochrony swoich mieszkańców również takie kraje jak Polska.
Stalowowolską konferencję otworzył prezydent Lucjusz Nadbereżny.
Zaproszony na konferencję specjalista w dziedzinie wojny informacyjnej,
służb specjalnych i terroryzmu dr Rafał Brzeski wygłosił prelekcję o zarządzaniu strachem. Jego zdaniem, terroryści chcą strachem wywołać
odpowiednią do własnych planów reakcję władz, albo doprowadzić do tego, że zastraszone społeczeństwo wymusi na władzy reakcję zgodną z zamierzeniami terrorystów.
Terrorystom zależy nie tyle na dużej liczbie zabitych, co na maksymalnej liczbie oglądających. Stąd dużą rolę odgrywają w tym wszystkim media, których terroryści potrzebują do realizacji celów. Ale z drugie strony media
pomagają w uspokojeniu społeczeństwa. W sytuacji terrorystycznej media pełnią rolę swoistego łącznika między terrorystami, władzami a opinią publiczną. Lęk potrafią wzbudzać swoimi wypowiedziami również politycy i rządzący używając słów 'wróg', 'jesteśmy w stanie wojny' i
'globalna wojna z terroryzmem'. Natomiast najbardziej odporne na strach jest społeczeństwo solidarne, kierujące się wartościami, a najlepiej dekalogiem.
Podczas konferencji swoje wykłady mieli m.in. prezes rzeszowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego dr Andrzej Zapałowski na temat 'Współczesnych zagrożeń imigracyjnych i terrorystycznych na przykładzie kryzysu ukraińskiego” oraz dyrektor Instytutu Informacji Tomasz Formicki, który mówił o zastosowaniu technik informacyjnych i psychologicznych w działaniach terrorystycznych.
Na drugą część złożył się obóz szkoleniowy w Wólce Tanewskiej, na którym obok zajęć teoretycznych były też zajęcia z walki wręcz, użycia broni i pierwszej pomocy.
(Marta Górecka)