Stalowa Wola: Radni uchwalili nowy herb.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Herby w powiecie stalowowolskim zmieniły gminy Bojanów, Zaleszany i gmina
Zaklików. Natomiast Stalowa Wola, której herb również jest niezgodny z zasadami heraldyki nie zamierza dokonywać żadnych zmian w jego wyglądzie.
Natomiast uchwała o nowym herbie i fladze powiatu stalowowolskiego wejdzie w
życie po 14 dniach od momentu opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
(Marta Górecka)
Radni powiatowi w Stalowej Woli przyjęli uchwałę o nowym herbie i fladze
powiatu stalowowolskiego. Wcześniej zatwierdziła go Komisja Heraldyczna przy
Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Obecne władze powiatu postanowiły zmienić dotychczasowy herb bo ten niezgodny jest z zasadami heraldyki. Jak uzasadnił to starosta Janusz Zarzeczny niezgodność uniemożliwiała m.in. nadawanie odznaczeń, czy tytułów nadawanych przez powiat. Nowy herb
przygotował Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny. Opracowany herb
przedstawia żółtą sosnę na niebieskim polu symbolizującą Puszczę Sandomierską. Po jej prawej stronie jest pół koła zębatego nawiązującego do Stalowej Woli i COP-u, a po lewej 6 gwiazdek symbolizujących liczbę gmin. W związku z powtórzonym głosem radnego Roberta Fili, że są to niepotrzebne
koszty naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli Tomasz
Wosk przypomniał, że koszty są niewielkie: