Stalowa Wola: Prezydent bez absolutorium

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Od razu jednak wiadome było, że żadne argumenty nie przekonają opozycji. A
niewystarczająca liczba głosów dla przyznania absolutorium to wynik absencji
w szeregach radnych opozycji. Na absolutoryjnej sesji nie pojawiła się
dwójka radnych opozycji. To wystarczyło by prezydent nie uzyskał
absolutorium. A stalowowolski budżet po zmianach w 2013 roku wynosił po
stronie dochodów niecałe 227,5 mln. zł a wydatków ponad 238,5 mln.
zł..Planowane dochody wykonano w 92,57% a wydatki – w 92,14 %. Zadłużenie
Stalowej Woli na koniec 2013 roku wyniosło prawie 59,4 mln zł, to stanowi
około 38% dochodów i jak zapewnił przewodniczący Kłosowski procentowo jest
jednym z niższych zadłużeń w Polsce.
(Marta Górecka)
W pozytywnym świetle wykonanie budżetu przedstawiał Przewodniczący rady.
Dobrze ocenił miniony rok i poprzednie lata również radny Jerzy Augustyn

Komentując wypowiedzi koalicji radny Andrzej Barwiński stwierdził, że jest
to zaklinanie rzeczywistości

W podobnym tonie wypowiedział się radny Rafał Weber

Prezydent Stalowej Woli Andrzej Szlęzak nie uzyskał absolutorium z wykonania
budżetu za 2013 rok. Mimo, że większość radnych zagłosowała za udzieleniem
absolutorium, to jednak brakło bezwzględnej większości. Ta w Radzie
Miejskiej liczącej 23 radnych wynosi 12, podczas gdy za podniosło rękę 11
radnych koalicji. Zanim jednak doszło do głosowania przewodniczący rady
Antoni Kłosowski zaprezentował najważniejsze inwestycje zrealizowane w ciągu
dobiegającej końca kadencji. Radni opozycji również dokonali podsumowania
4-letniej kadencji, ale pod kątem jedynie tego, co nie udało się zrobić lub
co według nich było inwestycjami nietrafionymi. A takimi wg radnego Lucjusza
Nadbereżnego były inwestycje uczelniane