Stalowa Wola: Obradowała Rada Seniorów

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Natomiast urzędnicy zachęcali do tego, by instytucje senioralne tworzyły projekty dla całego środowiska senioralnego, na które mogłyby pozyskiwać pieniądze np. z budżetu miasta. Podczas Sesji Miejska Rada Seniorów
zastanawiała się na d planem pracy komisji na ten rok oraz nad sposobem prezentacji Rady Seniorów na zbliżających się dniach Stalowej Woli.
(Marta Górecka)
W Stalowej Woli obradowała Miejska Rada Seniorów. Podczas sesji radni zapoznali się z przedsięwzięciami realizowanymi przez miasto oraz możliwościami współpracy z poszczególnymi wydziałami Urzędu Miasta w
Stalowej Woli, a także innymi instytucjami miejskimi jak MKD, MOPS czy MOSiR w zakresie przedsięwzięć dedykowanych seniorom. Radny Miejskiej Rady Seniorów Zbigniew Paszkiewicz, który jednocześnie zasiada w Radzie Miejskiej
w Stalowej Woli stwierdził, że jedną takich potrzeb starszych mieszkańców miasta jest stworzenie osiedlowych miejsc spotkań seniorów. Były by to miejsca gdzie można by organizować spotkania ze specjalistami. Są w prawdzie centralne miejsca w Stalowej Woli, gdzie można zorganizować większe
spotkanie, ale to za mało: