Stalowa Wola: O mlodziezy na KUL-u.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

A już za kilka tygodni publikacja ma trafić do bibliotek.
(Marta Gorecka)
Konferencja była też okazją do rozmów o dużym potencjale twórczym, jaki drzemie w młodych ludziach i konieczności wypracowania odpowiednich sposobów ich rozpoznania i kreowania. Konferencji towarzyszyła specjalistyczna publikacja, która jest efektem analiz i badań przeprowadzonych w czasie poprzedzającym konferencję:

Sporo miejsca poświęcono postawom obywatelskim i patriotycznym wśród młodzieży. Posłużyły temu badania profesora KUL-u doktora Edmunda Juśko przeprowadzone wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Mówi mgr Radosław Skakuj:

O problemach współczesnej młodzieży dyskutowano dziś podczas międzynarodowej konferencji naukowej, którą na stalowowolskim KUL-u zorganizował Instytut Pedagogiki.
Mówi koordynatorka konferencji doktor Magdalena Ruszel: