Stalowa Wola: Narada roczna w PSP z podsumowaniem i pochwałami

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

A to oznacza pracowity rok dla stalowowolskich strażaków.
Natomiast w tym roku stalowowolska Komenda PSP chce się skupić na
szkoleniach:

Dobrze ocenił pracę stalowowolskiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli komendant wojewódzki nadbrygadier Bogdan Kuliga:

Miniony rok był dla Komendy powiatowej PSP w Stalowej Woli był dobry również pod względem sprzętowym. Jednostka wzbogaciła się m.in. w samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego i samochód ratowniczo-gaśniczy. Dobiegła też końca modernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr2. Rok 2015 okazał się również najlepszym z dotychczasowych dla stalowowolskich strażaków pod względem sportowym. Mówi aspirant sztabowy Marek Olejarz, zastępca dowódcy JRG nr 1 w Stalowej Woli

Jak ocenił komendant struktura zdarzeń się nie zmienia. Nadal największa
liczba działań dotyczyła pożarów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli na naradzie rocznej podsumowała miniony rok. A ten w porównaniu z 2014 obfitował w zwiększoną liczbę zdarzeń bo z 960 ich liczba wzrosła do 1162. Na szczęście według Komendanta Powiatowego PSP w Stalowej Woli starszego brygadiera Tadeusza Niedziałka nie były to zdarzenia duże: