Stalowa Wola: Najniższe bezrobocie w Powiecie Stalowowolskim.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Jak zaznaczył wicestarosta Sołtys, ważne jest, by szkoły nie produkowały bezrobotnych, tylko, aby ich oferta edukacyjna była odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Stąd opiniowanie nowych kierunków kształcenia odbywa się we
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, który przygotowuje informacje na temat popytu i podaży na określone zawody na naszym rynku pracy.
(Marta Górecka)
Jak poinformowała dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli Zofia Zielińska-Nędzyńska, sporo miejsc pracy w handlu powstało w ostatnim czasie dzięki niedawno otwartej w Stalowej woli galerii handlowej. Jednak większość ofert pracy trafiających do Powiatowego Urzędu Pracy dotyczy przemysłu. Taki zresztą jest charakter Stalowej Woli. To niestety również powoduje, że znacznie łatwiej znaleźć tu pracę mężczyznom, niż kobietom. Duże znaczenie w znalezieniu pracy ma wykształcenie, przedsiębiorcy poszukują wykwalifikowanych pracowników. Dlatego powiat stalowowolski Duży nacisk kładzie na kierunki techniczne w szkołach ponadgimnazjalnych:

Bezrobocie w Powiecie Stalowowolskim jest najniższe na Podkarpaciu – taką informację przekazała obradująca w tym tygodniu Powiatowa Rada Zatrudnienia w Stalowej Woli. Stopa bezrobocia na koniec października wyniosła 9,4%. Z takiego wyniku cieszy się wicestarosta stalowowolski Mariusz Sołtys: