Stalowa Wola: Muzeum Kierownictwa Dywersji AK na ministerialnej liście

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

We wrześniu będzie wiadomo, czy Fundacja zdobędzie dofinansowanie. Prezes
KEDYW-u liczy na to, że prace zabezpieczające uda się zrobić przed zimą.
(Marta Górecka)
Ale na tym Fundacja KEDYW nie poprzestaje, bo stara się o środki unijne, aby
wykonać niezbędne remonty budynku 'Górki':

A rozwadowskie Muzeum na 'Górce' będzie pierwszą placówką w Polsce poświęconą
Kierownictwu Dywersji AK i drugą po Krakowie zajmującą się historią Armii
Krajowej. Wpisanie na ministerialną listę muzeów oznacza również większe
możliwości w pozyskiwaniu funduszy pod potrzeby muzeum:

Powstające w Stalowej Woli-Rozwadowie Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii
Krajowej znalazło się na uzupełnionym wykazie muzeów Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. To daje zielone światło do uruchomienia placówki, której
właścicielem i kustoszem będzie Fundacja KEDYW. Muzeum powstanie przy ul.
Bełżyńskiego w budynku zwanym 'Górką”, gdzie w czasie wojny znajdowała się
siedziba Kedywu AK obwodu Nisko – Stalowa Wola. Prezes Fundacji KEDYW Marek
Wróblewski chce, żeby za dwa lata placówka już otworzyła swoje podwoje dla
zwiedzających: