Stalowa Wola: Mniejsze bezrobocie i więcej ofert

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Średnia stopa bezrobocia na Podkarpaciu to 14,7 proc.. Najniższą mają powiaty mielecki – 11% i dębicki – 12,2%. Na trzecim miejscu jest sanocki z 12,4 procenta. W powiecie tarnobrzeskim 13,7% a w samym Tarnobrzegu 14,2.
(Marta Górecka)
Niemal wszystkie powiaty na Podkarpaciu odnotowały spadek bezrobocia na koniec czerwca jedynie w powiecie przemyskim nastąpił wzrost o 0.1%. Nadal jednak najgorsza sytuacja pod względem bezrobocia jest w powiecie niżańskim, bo mimo spadku o 0,7 stopa wynosi 23,5%. Spadła również stopa bezrobocia w powiecie stalowowolskim i wynosi 13%. Częściowo związane jest to z pracami sezonowymi ale nie tylko bo w porównaniu z rokiem ubiegłym stopa jest niższa o 1,4%. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Zofia Zielińska Nędzyńska przyznaje, że odnotowano wzrost liczny ofert pracy