Stalowa Wola: KUL będzie realizował innowacyjne projekty ze Stal-Systems.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

A współpraca KUL-u ze Stal-Systems będzie obejmować wykorzystanie nowoczesnej aparatury i potencjału naukowego uczelni w Stalowej Woli oraz zaplecza produkcyjnego jakim dysponuje firma. W realizację badań naukowych zostaną włączeni również studenci przygotowujący prace inżynierskie i magisterskie. Konsorcjum zamierza ubiegać się o środki unijne na realizację swoich projektów.
(Marta Górecka)
A chodzi między innymi o spawanie konstrukcji stalowych metodą laserową, czy właśnie badanie powłok chroniących przed korozją. Dyrektor ds. technicznych Stal-Systems Wacław Olejarka przyznał, że współpraca z KUL-em jest pierwszą jaką firma podjęła z uczelnią wyższą

KUL w Stalowej Woli podjął współpracę z firmą Stal-Systems. Dzięki uruchomieniu na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli kierunku inżynieria materiałowa uczelnia zawiązała konsorcjum z firmą stal-Systems i Spółką KUL innovative oraz Laboratorium Międzyuczelnianym.
Celem jest współpraca w zakresie opracowania innowacyjnych metod spawania konstrukcji stalowych, badania skuteczności powłok antykorozyjnych i systemów ochrony przed niską emisją. Mówi dziekan Andrzej Kuczumow