Stalowa Wola: Kolejny raz pochylali się nad strategią dla miasta.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Natomiast istniejący tu biznes, by zwiększyć swoją konkurencyjność jeszcze bardziej musi postawić na innowacyjność. A Strategia Rozwoju Miasta Stalowej Woli, kiedy już będzie gotowa, musi być przyjęta przez Radę Miejską, jest ważnym dokumentem. Nie tylko wyznaczy kierunki działań i inwestycji w Stalowej Woli na najbliższe lata, ale też pozwoli miastu starać się o środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć.
(Marta Górecka)
W Stalowej Woli trwają prace nad nową Strategią Rozwoju Miasta na lata 2016-2022 z prognozą do roku 2027. Odbyły się kolejne otarte spotkania w tej sprawie. A dokument wskazuje najważniejsze cele do realizacji w najbliższych latach w Stalowej Woli, które stoją nie tylko przed władzami miasta, ale też instytucjami, szkołami, stalowowolskim biznesem, czy organizacjami pozarządowymi.
Nad przygotowaniem strategii pracują zarówno urzędnicy, radni jak i przedstawiciele różnych środowisk. A dzięki ankietom również mieszkańcy mogli wskazać na co trzeba postawić, co rozwijać oraz co trzeba poprawić. Były także warsztaty poświęcone zagrożeniom i niekorzystnym zjawiskom oraz atutom i pozytywom, które mogą mieć korzystny wpływ na życie mieszkańców Stalowej Woli. Podczas tych tygodniowych spotkań omawiano rozwiązania, które między innymi zminimalizowałyby przeszkody stojące na drodze rozwoju miasta.
Przedstawiciel firmy opracowującej strategię dla miasta Jacek Dębczyński przyznał, że Stalowej Woli potrzebny jest bardziej
zrównoważony rozwój. Chodzi o to by przemysł się rozwijał, ale miasto by przyciągać kolejnych inwestorów musi również tworzyć ofertę rozrywkową