Stalowa Wola: Jest miejsce w przedszkolach i oddziałach dla wszystkich

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

I na to Stalowa Wola będzie musiała wysupłać dodatkowe środki w budżecie.
Natomiast wzrost liczby miejsc w przedszkolach będzie się wiązał ze wzrostem
kosztów, jakie miasto poniesie na edukację:

A oddziały zerowe powstały w 4 szkołach prowadzonych przez miasto. Prezydent
przyznał, że ze strony miasta nie było nacisków by posyłać dzieci 6-letnie
do szkół:

O 150 wzrosła liczba miejsc w stalowowolskich przedszkolach dzięki
działaniom władz Stalowej Woli i i urzędników. Dzięki temu w tym trudnym
okresie przejściowym wszystkie 6-latki których rodzice deklarują pobyt
swoich dzieci w przedszkolu oraz 4-ro i 5-latki będą miały zapewnione
miejsce w przedszkolu lub oddziale zerowym. Mówi Prezydent Stalowej Woli
Lucjusz Nadbereżny: