Stalowa Wola: Czwarte podejście do uchwały o opłatach targowych

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W uzasadnieniu znalazło się wyjaśnienie dlaczego inkaso za pobieranie opłat targowych jest tak wysokie. Wynagrodzenie za inkaso zostało ustalone w wysokości 90% należnie pobranej opłaty targowej. Ta wielkość, jak czytamy w uzasadnieniu, wynika z zakresu czynności związanych z dokonywaniem inkasa.
‘Pobór inkasa odbywa się na powierzchni ok. 7 ha na rozległym terenie. W związku z rozproszeniem stanowisk handlowych jest to czynność uciążliwa, czasochłonna, która wymaga znacznego wysiłku. W związku z wielkością placu targowego na terenie gminy oraz z bardzo dużą ilością podmiotów, od których pobierana jest opłata, terminowym odprowadzaniem zebranej opłaty na rachunek bankowy organu podatkowego, a także tym, że stawki opłaty nie zostały zmienione, wysokość wynagrodzenia za inkaso jest ekwiwalentna do obowiązków związanych z czynnościami inkasenta i poniesionymi przez niego nakładami’. Prezydent Nadbereżny jest przekonany, że uchwała dotycząca opłat targowych tak szerokim uzasadnieniem dotyczącym wielkości inkasa już nie powinna budzić wątpliwości RIO. Co ważne dla osób handlujących wysokość opłat targowych w Stalowej Woli nie ulega zmianie.
(Marta Górecka)
A RIO kwestionowała m.in. sprawę wysokości inkasa. W Stalowej Woli od ponad 10 lat wynosi ono 90% opłaty targowej, którą pobiera ZKS Stal. Prezydent Lucjusz Nadbereżny jest zdania, że przyjęta na sesji nadzwyczajnej po raz czwarty uchwała już nie będzie budzić wątpliwości organu nadzorującego:

Stalowowolscy radni miejscy zrobili kolejne, czwarte już podejście do uchwały dotyczącej opłat targowych. Trzy poprzednie z listopada, grudnia i z początku stycznia uchyliła Regionalna Izba Obrachunkowa. A jak informowała skarbnik miasta Bogusława Gdula podjęcie takiej uchwały jest potrzebne w związku ze zmianą przepisów: