Stalowa Wola: Brak kasy na Podskarpową.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Jak stwierdził rzecznik na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań nie dało się przewidzieć, że w przyszłości wystąpią takie problemy z tą drogą. Chociaż wiadomo, że teren, przez który przebiega Podskarpowa był zawsze podmokły, bo są to okolice starorzecza Sanu. Póki co na remont ulicy trzeba poczekać.
(Marta Górecka)
A remont będzie kosztowny, bo oprócz naprawy nawierzchni konieczne jest odwodnienie Podskarpowej

Sfrezowane garby na ulicy Podskarpowej w Stalowej Woli na razie kierowcom muszą wystarczyć. Choć remont tej ulicy był ujęty w planie to na razie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie ma na to środków. Trudno też powiedzieć czy w ogóle w tym roku je znajdzie. Mówi rzecznik prasowy GDDKiA w Rzeszowie Bartosz Wysocki