Sandomierz: Zostań skautem!

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

'Skauci Europy' to ruch uczący przez działanie, istnieje w 20 krajach Europy.
Jego celem jest dostarczenie każdemu młodemu człowiekowi możliwości osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie charakteru, zmysł służby i życie religijne.
Na gruncie międzynarodowym 'Skauci Europy' są organizacją pozarządową biorącą aktywny udział w inicjatywach społeczeństwa obywatelskiego, mając status doradczy przy Radzie Europy, zabierając głos w sprawach młodzieży, rodziny i wychowania.
(Joanna Sarwa)
Mówi opiekun powstającej grupy skautingowej ks. Krzysztof Irek:

W Sandomierzu powstają struktury ruchu 'Skauci Europy'.