Sandomierz: Zespół Sędomir wyróżniony

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Trwa dobra passa zespołu 'Sędomir' działającego przy sandomierskiej Szkole
Podstawowej nr 3. Młodzi tancerze wrócili z XXVIII Międzywojewódzkiego
Przeglądu Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego 'TANECZNY KRĄG' w Przeworsku,
gdzie zdobyli wyróżnienie i nagrodę pieniężną .
W tegorocznym konkursie oceniane były 24 prezentacje tańców ludowych.
Sędomir pokazał KRAKOWIAKA i SUITĘ TAŃCÓW ŻYWIECKICH. Choreografem zespołu
jest Lucyna Brodowska a opiekunami Halina Miłek i Edyta Ciżyńska.
(Marcin Gabrek)