Sandomierz: Wernisaż wystawy na zamku.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Dominik Siatrak

W Muzeum Okręgowym w Sandomierzu trwa wernisaż prac wystawy 'Mistrzowie wczoraj i dziś' .
Prace wykonane przez studentów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych przedstawiają kopie obrazów dawnych mistrzów. Wystawie towarzyszy prezentacja prac z 'III Międzyuczelnianego Pleneru Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki'.
Wystawa powstała dzięki współpracy Muzeum Okręgowego w Sandomierzu i Katedry Technik i Technologii Malarstwa na Podłożach Ruchomych Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. Prace zostały przygotowane w miejscach, w których profesjonalnie przygotowuje się kopie malarstwa. Obrazy pokazują prace konserwatora i kopisty związane ze znajomością dawnych technik.
Na wystawie zobaczyć można między innymi: kopie średniowiecznych poliptyków polskich i obcych, słynnych portretów renesansowych, malarstwa holenderskiego i flamandzkiego oraz dzieł współczesnych. Osobną grupę stanowią kopie miniatur na pergaminie. Pokazane zostaną także kopie ikon powstałe z użyciem starych technik, z uwzględnieniem pozłotniczych.
Prace można oglądać do 15 września.
(Marcin Gabrek)
(Marcin Gabrek)