Sandomierz: Ukazała się kolejna publikacja dotycząca dziejów Sandomierza i jego mieszkańców.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Radio Leliwa

Spotkanie promocyjne odbędzie się w piątek o godzinie 17.30 w Bibliotece Pedagogicznej w Sandomierzu.
(Joanna Sarwa)
Do tego dochodzi bogata dokumentacja fotograficzna.
'Pamiętnik” Wincentego Sobolewskiego to kolejna pozycja z serii 'Biblioteka Tradycji Sandomierskiej” ukazującej się nakładem wydawnictwa Armoryka.

A na wartość tej książki składa się wiele czynników:

'Pamiętniki” Wincentego Sobolewskiego to ciekawy dokument o wojennych realiach:

'Pamiętnik” Wincentego Sobolewskiego to bogate źródło informacji o czasach wojny”

Mieszkańcy nie tylko powiatu sandomierskiego znajdą w 'Pamiętniku” informacje o członkach swoich rodzin:

To 'Pamiętnik” Wincentego Sobolewskiego – sandomierskiego lekarza, który urodził się w roku 1889, a zmarł w 1976.
Był ojcem Zdzisława, Janusza i Kazimierza, z których pierwszy zginął w kampanii wrześniowej, drugi w powstaniu warszawskim, a trzeci za działalność polityczną w Delegaturze Lwowskiej spędził 11 lat na zesłaniu na Syberii. 'Pamiętnik” opisuje lata 1939-1963.
To ważny tekst dla mieszkańców powiatu sandomierskiego – mówi wnuk autora – Piotr Sobolewski: