Sandomierz: Ukazał się najnowszy – 39. numer 'Zeszytów Sandomierskich'.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ukazał się najnowszy – 39. numer 'Zeszytów Sandomierskich'.
Biuletyn Towarzystwa Naukowego sandomierskiego tym razem poświęcony jest m.in. Janowi Długoszowi – człowiekowi Kościoła i państwa, najstarszemu cmentarzowi wczesnośredniowiecznego Sandomierza i ogrodowi Marcina z Urzędowa.
W numerze także o skarbie srebrnych monet z XVII wieku znalezionych podczas poszukiwań podziemnych przejść pod dzwonnicą przy kościele w Ptkanowie w powiecie opatowskim.
(Joanna Sarwa)