Sandomierz: Ukazał się album o bazylice katedralnej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Album ukazał się z okazji jubileuszu dwusetlecia diecezji sandomierskiej 1818-2018.
(Joanna Sarwa)
Nakładem Wydawnictwa Diecezjalnego w Sandomierzu ukazał się album o sandomierskiej bazylice katedralnej.
Mówi dyrektor wydawnistwa Marta Żurawiecka: