Sandomierz: Świetlice socjoterapeutyczne zostaną przekształcone.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W Sandomierzu działają obecnie dwie świetlice socjoterapeutyczne. Z każdej z
nich korzysta około 30 dzieci.
(Marcin Gabrek)
W tych placówkach dzieci otrzymają większe wsparcie

W przyszłym roku zmienią się zasady działania świetlic socjoterapeutycznych
w Sandomierzu. Zgodnie z ustawą o pieczy samorząd jest zobowiązany do
prowadzenia placówek wsparcia dziennego.
Mówi Grażyna Łebek, dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej: