Sandomierz: Starodruki będą odrestaurowane i udostępnione w Internecie.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Dominik Siatrak

Realizację zadania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego. Kwota dofinansowania przekracza 200 tys. zł.
(Marcin Gabrek)
Księgi powstawały w okresie od XVI do XVIII wieku w polskich i europejskich oficynach:

Wybrane do konserwacji księgi mają jedną wspólną cechę: superekslibrisy.

Cenne starodruki ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu poddawane są kolejnym zabiegom, które mają uchronić je przed zniszczeniem.
Zostaną one później udostępnione w formie cyfrowej. Mówi Monika Kopeć z Biblioteki Diecezjalnej