Sandomierz: Stadion czeka na remont.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Otwarcie zmodernizowanego stadionu odbyło się w 2009 roku.
(Marcin Gabrek)
Jaki będzie zakres prac?

Pomimo, że w tegorocznym budżecie Sandomierza zarezerwowano środki na remont stadionu miejskiego, prac nie udało się przeprowadzić. Okazało się, że
zarezerwowane środki na ten cel są zbyt niskie. Dwukrotnie przeprowadzono
przetarg, ale nie został on rozstrzygnięty.
Mówi burmistrz Marek Bronkowski: