Sandomierz: Spotkanie z 'Sandomierską Strefą'

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Stowarzyszenie 'Sandomierska Strefa' zaprasza na spotkanie promocyjne, które odbędzie się 27 lutego 2015 r. (piątek) o godz. 17.00 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej mieszczącej się w budynku przy ulicy Sokolnickiego 4 w Sandomierzu.
Na spotkaniu zostanie zaprezentowana zbiorcza publikacja wszystkich numerów czasopisma 'Sandomierska Strefa”, jakie ukazywały się w okresie od grudnia 2011 roku, do grudnia roku 2014. Przez ten czas zmienił się wydawca, którym najpierw była Fundacja Kultury i Tradycji Europejskiej 'Paradosi” na Stowarzyszenie 'Sandomierska Strefa”. Zmieniła się także siedziba redakcji, która pierwotnie mieściła się w Sandomierzu, przy ul. Kruczej 16, aby, po likwidacji Fundacji i powołaniu Stowarzyszenia, ostatecznie przenieść się do nieodległych od Sandomierza Andruszkowic. Nie zmienił się tylko numer ISSN i redaktor naczelny pisemka. Niniejsza publikacja, która przybrała formę książkową, jest pokłosiem pracy redakcji, i obejmuje zagadnienia związane z życiem Sandomierza i regionu.
Jak zwykle – wstęp wolny!