Sandomierz: Spotkanie z Ewą Bajkowską.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu i Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu zapraszają na promocję książki Ewy Bajkowskiej ''Szkice z historii Sandomierza XII i XIII wieku''.
Ewa Bajkowska – eseistka, poetka, pisarka i historyk jest autorką książki ''Pamięć murów. Szkice z historii Sandomierza XII i XIII wieku'', która stanowi wędrówkę po Sandomierzu wczesnośredniowiecznym. Na tle miasta dalekiej historycznie pamięci ukazane zostały losy związanych z nim postaci. To one nadawały treść miejscom i budowlom, kształtując lokalną, a często i krajową rzeczywistość. Zatem tytułowa pamięć murów to opowieść o ludziach wypełniających je swoimi emocjami i działaniem w burzliwych czasach dzielnicowego rozbicia i tatarskich najazdów.
Autorka odwołuje się do związanych z bohaterami wizji malarskich, literackich i hagiograficznych, wplatając swoją narrację w wątek łańcucha dziejowej ciągłości, dającej nadzieję trwania, wbrew destrukcyjnej sile czasu i zła.
Spotkanie dziś (21 maja) o godz. 17.00 w Domu Długosza.
(Joanna Sarwa)