Sandomierz: Ruszył remont katedry.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W zawiązku z prowadzonymi pracami odwiedzający bazylikę katedralną mogą napotkać utrudnienia.
(Joanna Sarwa)
Rozpoczęcie kolejnego etapu renowacji wczesnogotyckiej świątyni, która jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury sakralnej w Polsce nastąpiło dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanemu dla projektu, z którym wystąpiła parafia katedralna.
Wkład własny parafii w całość projektu pochodzi z prywatnych ofiar księży diecezji sandomierskiej.
Rozpoczęły się prace konserwatorskie w bazylice katedralnej w Sandomierzu. Odnowione zostaną sklepienia oraz nawa główna i dwie nawy boczne.
Mówi rzecznik diecezji sandomierskiej ks. Tomasz Lis: