Sandomierz: Rozmawiali o Janie Długoszu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Organizatorami konferencji były Polskie Towarzystwo Historyczne, Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii UMCS, Towarzystwo Naukowe Sandomierskie i Urząd Miejski.
(Fot. Urząd Miejski w Sandomierzu)
(Marcin Gabrek)
Jak podkreślają historycy, Jan Długosz wciąż pozostaje postacią do odkrycia

Sandomierz był ważnym miastem w życiu Jana Długosza. Był m.in. fundatorem Domu, w którym dziś mieści się Muzeum Diecezjalne:

JAN DŁUGOSZ – W KRĘGU BADAŃ HISTORYKÓW I LITERATUROZNAWCÓW to tytuł dwudniowej konferencji, która odbyła się w Sandomierzu.
Mówi prezes oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Sandomierzu Artur Brzozowski: