Sandomierz: Radni przyjęli budżet

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ponad 28 milionów złotych zabezpieczono na oświatę, a ponad 13 milionów na
opiekę społeczną.
(Marcin Gabrek)
Miasto w przyszłym roku będzie spłacać zadłużenie z lat poprzednich

Miejscy radni przyjęli budżet Sandomierza na przyszły rok. Miasto nie będzie
zaciągać kredytów ani emitować obligacji.
Mówi burmistrz Marek Bronkowski