Sandomierz: Przegląd chórów djecezji sandomierskiej

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Przegląd chórów diecezji sandomierskiej odbędzie się w sobotę (18 maja) w Sandomierzu. Każdy z uczestniczących w nim zespołów zaprezentuje trzy utwory o tematyce maryjnej. Przegląd rozpocznie się mszą świętą pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Nitkiewicza w sandomierskiej katedrze. Potem odbędą się prezentacje na scenie Domu Katolickiego. Przegląd pozbawiony jest formuły konkursu, każdy z uczestniczących zespołów otrzyma pamiątkowy dyplom. (fot. archiwum Kurii Diecezjalnej)