Sandomierz: Powstają struktury skautingu katolickiego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Na gruncie międzynarodowym 'Skauci Europy' są organizacją pozarządową biorącą aktywny udział w inicjatywach społeczeństwa obywatelskiego, mając status doradczy przy Radzie Europy, zabierając głos w sprawach młodzieży, rodziny i wychowania. Więcej informacji na www.rozwoj.skauci-europy.pl (lub aleksandra.szuba@skauci-europy.pl, blazej.marzoch@skauci-europy.pl)

 

(Joanna Sarwa)

Dziś odbędzie się spotkanie organizacyjne:

Ruch skupia harcerzy katolickich między innymi z Francji, Włoch czy Hiszpanii. Duszpasterzem skautingu katolickiego w Sandomierzu jest ks. Krzysztof Irek:

W naszym regionie powstają struktury ruchu 'Skauci Europy'. Ruch wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat jednoczy młodych z różnych krajów Europy. Jego celem jest dostarczenie każdemu młodemu człowiekowi możliwości osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie charakteru, zmysł służby i życie religijne. 'Skauci Europy' dzielą się na trzy gałęzie: wilczki (8-12 lat), harcerki i harcerze (12-17 lat), przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat). 'Skauci Europy' to ruch uczący przez działanie, istnieje w 20 krajach Europy.

Młodzież z naszego regionu – między innymi Sandomierza, Tarnobrzega i okolic – do wstąpienia w szeregi skautów zachęca drużynowa samodzielnych zastępów 'Bluszcz' Aleksandra Szuba z Krakowa: