Sandomierz: Plastyczny sukces Michaliny Wojny.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 'Tęcza' jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej 'Pokolenie' w Warszawie przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
(Joanna Sarwa)
Fot. www.tecza.suwikr.pl
Początkowo w zajęciach uczestniczyło kilkanaście osób:
Zajęcia, które prowadził Jurij Sulimow, odbywały się dzięki stowarzyszeniu 'Sandomierskie Sztalugi' i wsparciu Starostwa Powiatowego w Sandomierzu:
Michalina Wojna z Sandomierza zwyciężyła w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 'Tęcza'.
Mówi malarz Jurij Sulimow, pod którego kierunkiem Michalina Wojna zdobywała artystyczne umiejętności: