Sandomierz: Obchody 25-lecia samorządu terytorialnego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Andrzej Juliusz Sarwa – pisarz, poeta, tłumacz i dziennikarz, który całe swoje życie związał z rodzinnym Sandomierzem, jest autorem prawie dwustu książek z różnych dziedzin. Jest członkiem Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Wniosek o przyznanie odznaki złożył burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski, który podkreślił, że 'dorobek artystyczny, na który składają się dzieła interdyscyplinarne, tworzone z pasją, zasobne w treści niezwykle wartościowe, stanowi piekną kartę w dziejach Sandomierza'.
(Joanna Sarwa)
Podczas sesji wręczono także specjalne podziękowanie dla Kazimierza Kotowskiego – członka zarządu województwa świętokrzyskiego za wieloletnie wspieranie miasta a także Andrzejowi Juliuszowi Sarwie – pisarzowi pochodzącemu z Sandomierza – przyznaną przez przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego odznakę 'Zasłużony dla Kultury Polskiej':

Na zamku królewskim w Sandomierzu odbyły się obchody 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce.
Na zaproszenie burmistrza Marka Bronkowskiego na sesję przybyli radni, którzy w ciągu ostatniego ćwierćwiecza pełnili tę funkcję. Otrzymali oni pamiątkową publikację – nowe opracowanie aktu lokacyjnego miasta Sandomierza, czyli wystawionego w 1286 r. przez księcia Leszka Czarnego dokumentu. Prezentacji publikacji dokonali: dr Tomisław Giergiel (UMCS) oraz dr Robert Jop (Archiwum Państwowe w Lublinie). Problematyce samorządowej były zaś poświęcone dwie prelekcje: prof. Jerzego Stępnia i Mariusza Goraja.
Burmistrz Marek Bronkowski przypomniał historię polskiej samorządności terytorialnej: