Sandomierz: Nowa książka o Iwaszkiewiczu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W tym roku minęła 35-ta rocznica śmierci Jarosława Iwaszkiewicza.
(Zdjęcie Paulina Wilk)
(Marcin Gabrek)
Dwa lata temu Anna Król opublikowała książkę 'Spotkać Iwaszkiewicza.
Nie-biografia'.

Te związki pisarza z Sandomierzem trwały jeszcze wiele lat:

'Rzeczy. Iwaszkiewicz intymnie' to nowa książka Anny Król. Autorka wiele
miejsca poświęciła związkom Iwaszkiewicza z Sandomierzem.
Mówi Anna Król: