Sandomierz: Liczba przedsiębiorców rośnie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W działania zrzeszające przedsiębiorców chce włączyć się także sandomierski
Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości.
(Marcin Gabrek)
W tym samym czasie wykreślonych z ewidencji zostało dziewięć podmiotów, a siedem zawiesiło działalność gospodarczą.
Burmistrz zapowiada, że podejmie kolejną próbę zachęcenia przedsiębiorców do zrzeszania się:

Sandomierz może pochwalić się rosnącą liczbą przedsiębiorców. Obecnie działa
w mieście ponad 2100 podmiotów gospodarczych i liczba ta rośnie.
Mówi asystent burmistrza Katarzyna Zioło: