Sandomierz: Jeszcze raz o radzie seniorów.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Szkoły ponadgimnazjalne podlegają natomiast staroście. W szkołach tych uczą
się także osoby z innych miejscowości. Dlatego rozważana jest obecnie
możliwość utworzenia Powiatowej Rady Młodzieży.
(Marcin Gabrek)
Opóźniają się natomiast prace związane z powołaniem Młodzieżowej Rady Miasta:

Czy w Sandomierzu powstanie Rada Seniorów? Pod obrady Rady Miasta ponownie trafi projekt uchwały o jej stworzeniu. Kilka miesięcy temu wniosek taki był już złożony, ale radni ostatecznie zdecydowali wówczas o zdjęciu go z
porządku obrad. Teraz wszystkie wątpliwości zostały rozwiane.
Mówi Katarzyna Zioło, asystent burmistrza: