Sandomierz: Długo oczekiwany plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Znaczna większość uwag, które mieszkańcy zgłosili do planu zagospodarowania nie została uwzględniona w ostatecznej wersji dokumentu.
Autor planu Rafał Kołtyś z Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej w Warszawie podkreślał, że wykonanie drogi o takich wymiarach, jakie chcieli mieszkańcy było by niezgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami:

Sadnomierscy radni na ostatniej sesji przyjęli Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla ulic: Salve Regina, Partyzantów i Polnej. Rejon, którego dotyczy dokument ma około 300 hektarów, a prace nad jego opracowaniem rozpoczęły się kilkanaście lat temu.
W dyskusji poprzedzającej głosowanie wzięli udział również mieszkańcy, którzy zgłaszali
uwagi i zastrzeżeń do planu. Najwięcej z nich dotyczyło planowanego przebiegu dróg wewnętrznych.