Sandomierz: Wystawa czasowa „Jagiełło-Matejko. Król w twórczości Mistrza” czynna do 2 października.

Data publikacji: Kategoria: , , , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Jeszcze tylko do niedzieli 2 października w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu można oglądać wystawę czasową pt. „Jagiełło-Matejko. Król w twórczości Mistrza”.

Wystawa prezentuje postać króla Władysława Jagiełły (monarchy ściśle związanego z Zamkiem Królewskim w Sandomierzu) w świetle twórczości Jana Matejki. Jej celem jest przypomnienie roli XIX-wiecznego malarstwa historycznego, jako narzędzia interpretacji narodowych dziejów i upowszechniania wiedzy historycznej.

Głównym założeniem ekspozycji jest edukacja i upowszechnianie wiedzy
z zakresu historii, sztuki, ze szczególnym odniesieniem się do kluczowych momentów w dziejach Ojczyzny oraz dążeń niepodległościowych. Ukazanie związków pomiędzy sztuką, a historią, między potęgą Polski za panowania Jagiełły a siłą oddziaływania malarstwa Matejki odzwierciedlającego dążenia niepodległościowe Polaków pod zaborami. Uwrażliwienie na estetykę malarstwa czerpiącego ze źródeł historiograficznych oraz umożliwienie społeczności regionu kontaktu z szeroko rozumianą sztuką, a także edukacja kulturalno – historyczna młodzieży.

Na ekspozycji można obejrzeć 10 dzieł. Są to obrazy, rysunki, grafiki, których motywem przewodnim jest postać króla Władysława Jagiełły – władcy związanego z Zamkiem Królewskim w Sandomierzu, które nawiązują do kluczowych wydarzeń historycznych z czasów jego panowania oraz do świetności dawnej Rzeczypospolitej. Między innymi można zobaczyć takie obrazy jak: „Władysław Jagiełło z Witoldem modlący się przed bitwą pod Grunwaldem”; „Chrzest Władysława Warneńczyka” czy też szkic do Bitwy pod Grunwaldem.

Wystawa została objęta honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego oraz Burmistrza Sandomierza Marcina Marca. Wystawę przygotował zespół kuratorski w składzie: dr Mikołaj Getka – Kenig, dr hab. Tomisław Giergiel, Karolina Gara.

Partnerami wystawy są: Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Muzeum Zamkowe w Malborku.

Patronat medialny – Radio Leliwa.