Sandomierz: Inauguracja nowego roku akademickiego.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Prawie stu nowych studentów rozpoczęło naukę na pierwszym roku sandomierskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W Zamku Królewskim w Sandomierzu odbyła się dziś uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego.

Nowy dziekan sandomierskiej filii UJK doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Sobolewski w rozmowie z Radiem Leliwa wskazał najważniejsze potrzeby i kierunki działań w Sandomierzu:

Rektor UJK prof. dr hab. Stanisław Głuszek wskazał trzy kierunki rozwoju uczelni:

– Sandomierska filia musi mieć nową siedzibę – podkreślał rektor:

Jak szybko ruszą nowe kierunki na sandomierskiej filii UJK, zależy w największym stopniu od władz samorządowych:

Podczas dzisiejszej inauguracji nowy dziekan skierował słowa wdzięczności za dotychczasowe działania na rzecz uczelni byłej rektor PWSZ i byłej dziekan sandomierskiej filii UJK – dr Małgorzacie Makowskiej, której kadencja się zakończyła.

Wykład inauguracyjny poświęcony zastosowaniu substancji pochodzenia naturalnego w prewencji i terapii chorób nowotworowych wygłosił doktor habilitowany Wojciech Koch.

Joanna Sarwa